TatraPay pro PrestaShop 1.2.x - 1.4.x (Platební modul)

49,00 € 

  PS14TAP

Platební modul PrestaShop pro příjem plateb službou TatraPay, kterou provozuje slovenská Tatra banka, a.s.. Splňuje požadavky SEPA v platnosti od 1.2.2014.


 • Kompatibilita: PrestaShop 1.2.x - 1.4.x
 • Dostupné jazyky: slovenský, anglický
 • Instalační manuál: ano
 • Verze modulu: 1.9
 • Platforma: PrestaShop
 • Výrobce: Caleydon s.r.o.

Služba TatraPay umožňuje zákazníkom bezhotovostnú platbu za zakúpený tovar vo Vašom e-shope v prospech Vášho bankového účtu vedeného v Tatra banke. Modul zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi Vašim internetovým obchodom PrestaShop a webom Tatra banky - tatrabanka.sk.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.2.x - 1.4.x
 • šifrování dat algoritmem DES (zastarané) nebo AES256
 • spĺňuje požaadavky SEPA v platnosti od 1.2.2014
 • rýchla inštalácia modulu
 • jednoduché nastavenie modulu
 • automatická implementácia príslušných nových stavov objednávok a notifikačných e-mailových šablón do PrestaShop-u
 • automatická implementácia ikony platobného systému vo verejnej časti Vášho obchodu
 • možnosť meniť pozíciu (alebo vypnutie zobrazenia) platobnej ikony z administrácie modulu
 • dostupné jazyky: slovenský, anglický
 • pomoc a technická podpora od autora modulu

Licencia modulu

Zakúpením modulu súhlasíte s licenčnými podmienkami.
Licencia oprávňuje jej držiteľa prevádzkovať modul iba na jednej doméne.
Ak potrebujete viac informácií o možnostiach získania neobmedzenej licencie, kontaktujte nás prosím.

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "tatrapay" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Administrácia » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v: Administrácia » Moduly
 3. Prejdite do nastavení modulu a zadajte povinné a dobrovoľné údaje.
 4. Režim prevádzky modulu nastavte do stavu "Testovací (Tatra banka)".
 5. Prejdite k nastaveniam: Administrácia » Moduly » Platobné brány » Obmedzenia na základe meny, a ponechajte zaškrtnutú iba menu Euro. Ak nepoužívate vo Vašom obchode menu Euro, zákazníci nemôžu vo Vašom obchode zaplatiť prostredníctvom TatraPay.
 6. Kontaktujte zamestnanca banky zodpovedného za implementáciu systému vo Vašom obchode, aby vykonal otestovanie funkčnosti modulu a overenie správnej činnosti.
 7. Po odobrení Tatra banka, a.s. nastavte režim prevádzky modulu na "Produkčný". Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 8. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému umiestneniu ikony platobného systému v pravom stĺpci verejnej časti obchodu a tiež vytvorení nového stavu objednávky s názvom "Čakanie na platbu TatraPay".
 9. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť údajov vložených do nastavení modulu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

Čo znamená, ak systém vytvorí objednávku so stavom "Čakanie na platbu TatraPay"?
Odpoveď: Znamená to, že TatraPay transakcia nebola spracovaná a banka nevie jej konečný výsledok. Tento status získajú transakcie realizované počas technickej prestávky Internet bankingu banky. Po ukončení technickej prestávky sa transakcia spracuje a jej konečný výsledok dostane prevádzkovateľ internetového obchodu notifikačnou správou (formou SMS alebo e-mailom). Po obdržaní správy o výsledku transakcie musí prevádzkovateľ internetového obchodu manuálne zmeniť stav príslušnej objednávky na zodpovedajúci stav. Túto zmenu stavu objednávky neumožňuje systém TatraPay automatizovať.

Prečo sa, aj po otestovaní a prepnutí modulu do produkčného režimu, na strane Tatra banky zobrazí informácia o vypršaní časového limitu?
Odpoveď: Po úspešnom otestovaní modulu pracovníkom Tatra banky, musí samotný bankový dom svoj systém pre Váš obchod zapnúť. Nie je to teda chyba modulu, ani dôvod na jeho reklamáciu, či vyžiadanie si pomoci, je potrebné iba počkať, prípadne opakovane požiadať Tatra banku o zapnutie systému pre Vás.

Kroky implementácie služby TatraPay

 1. uzavrite s bankou zmluvu o prevádzkovaní služby pre už existujúci internetový obchod
 2. nainštalujte a nastavte modul do Vášho PrestaShop-u podľa priloženého manuálu
 3. kontaktujte pracovníka banky a vyzvite ho k otestovaniu funkčnosti
 4. ak bolo testovanie neúspešné, skontrolujte najskôr nastavenie modulu a až potom nás kontaktujte
 5. ak bolo testovanie úspešné, modul je pripravený k prevádzke

Informácie o službe TatraPay

Všetky aktuálne obchodné podmienky o prevádzkovaní služby TatraPay Vám poskytne Tatra banka.
Prejdite prosím na web Tatra banky: www.tatrabanka.sk

V kategorii  "Platební brány" také naleznete...

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop