Zmena referenčného čísla objednávok a číslovania faktúr (modul pre PrestaShop 1.5.x - 1.6.x)

15,00 € 

  PSREF

Modul umožňuje v PrestaShope prispôsobovať predvolený tvar referenčného kódu objednávok, čísla faktúr a dodacích listov podľa Vašich osobitých požiadaviek.


 • Kompatibilita: PrestaShop 1.5.x - 1.6.x
 • Podpora multistore: áno
 • Dostupné jazyky: slovenský, český, anglický
 • Inštalačný manuál: áno
 • Platforma: PrestaShop
 • Výrobca: Caleydon s.r.o.

Systém PrestaShop generuje referenčné kódy objednávok náhodným reťazcom tvorený abecednými znakmi. Tento modul zabezpečí generovanie číselných kódov, podľa Vašich osobitých požiadaviek, vrátane nastavenia číslovania faktúr a dodacích listov.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.6.x, 1.5.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • modul využíva funkciu nahradzovania (angl. override)
 • rýchla inštalácia
 • jednoduché nastavenie
 • dostupné jazyky: slovenský, český a anglický
 • modul umožňuje:
  • nastaviť referenčné kódy objednávok zhodujúceho sa s číslom (ID) objednávky, alebo nákupného košíka
  • nastaviť číslovanie faktúr a dodacích listov zhodujúcich sa s číslom (ID) objednávky, ale nákupného košíka
  • nastaviť vlastnú dĺžku referenčného kódu
  • nastaviť vlastný číselný, alebo nečíselný (je možné vzájomne kombinovať) prefix referenčného kódu objednávok, čísla faktúr a dodacích listov, vrátane použitia dynamických premenných dátumu a času

Inštalácia a testovanie modulu

 1. Nahrajte priečinok "cmchangeref" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v časti: Ovládací panel » Moduly
 3. Keďže modul využíva nahradzovanie (angl. override), overte prosím na FTP serveri práva pre zápis systému (CHMOD 777) do priečinkov a súborov:
  1. /override/classes/order
  2. /override/classes/order/Order.php
  3. /override/classes/order/OrderInvoice.php
  4. /override/classes/order/OrderPayment.php
  5. /cache/class_index.php
  Tento krok nie je povinný, je len odporúčaný pre zníženie rizika neúspešnej inštalácie modulu. Modul sa pri inštalácii pokúša nahrať do týchto priečinkov súbory nevyhnutné pre svoju prevádzku. Pokiaľ modul súbory nenahrá, neprebehne ani jeho inštalácia. Systémový súbor class_index.php si zároveň uloží informáciu o novo nahratých súboroch v priečinku: /override/classes/order.
 4. Po úspešnej inštalácii prejdite do nastavení modulu a nastavte potrebné údaje.
 5. Vytvorte testovaciu objednávku a overte, že je všetko nastavené tak, ako požadujete.
 6. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 7. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť údajov vložených do nastavení modulu a otestujte modul aj na čistej inštalácii PrestaShopu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

Pri platobnom procese sa v poslednom kroku zobrazí biela stránka. Prečo a ako problém odstrániť?
Odpoveď: Dĺžka referenčného kódu môže byť maximálne 9 znakov. Overte prosím v nastaveniach modulu, či vzájomnou kombináciou použitých premenných sa nestalo, že výsledný generovaný kód objednávky bude dlhší.

Modul je úspešne nainštalovaný. PrestaShop ale stále generuje kódy objednávok bez zmeny. Kde môže byť problém?
Odpoveď: Skontrolujte prosím práva na zápis do súboru /cache/class_index.php. Nahliadnite prosím do kroku č.2 (Inštalácia modulu). Ak tento súbor neobsahuje záznam o nahradených súboroch v priečinku "override", modul nebude pracovať správne. Problém sa môže vyskytnúť u starších verzií PrestaShopu (1.6.0.9 a nižších). Pomôže, ak súbor úplne odstránite (predtým si ho zálohujte) a PrestaShop si vytvorí nový. Aktualizáciu obsahu class_index.php dosiahnete napr. aj vyčistením cache v časti: Ovládací panel > Nástroje > Výkon a zálohovanie. Súčasne skontrolujte na FTP aj práva na zápis pre nový súbor.

Po úspešnej inštalácii a nastavení modulu ostali pôvodné kódy objednávok bez zmeny. Prečo?
Odpoveď: Modul modifikuje kódy objednávok a čísla faktúr / dodacích listov v procese ich vytvárania. Znamená to, že modul nijako nezasahuje do už vytvorených objednávok, či faktúr. Požiadajte preto Vášho správcu PrestaShopu (alebo nás), aby Vám pomohol údaje existujúcich záznamov objednávok a faktúr upraviť, ak to je skutočne nevyhnutné.

V kategórii  "Účtovníctvo a fakturácia" tiež nájdete...

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop