Modul: Slovenská a Česká faktúra, dodací list a dobropis pre PrestaShop 1.5.x a 1.6.x

59,00 € 

  PS156PDF

Modul mení základný vzhľad PDF faktúr, dodacích listov a dobropisov generovaných PrestaShopom. Faktúry spĺňajú platné požiadavky Daňového úradu Slovenskej republiky a Finančního úřadu České republiky. Modul používa už viac ako 440 e-shopov.


 • Kompatibilita: PrestaShop 1.5.x - 1.6.x
 • Podpora multistore: áno
 • Dostupné jazyky: slovenský, český, anglický
 • Inštalačný manuál: áno
 • Platforma: PrestaShop
 • Výrobca: Caleydon s.r.o.

Vzory (PDF): faktúra, dodací list, dobropis

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.6.x, 1.5.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • podpora PHP 7
 • plná multi-menová podpora - všetky údaje o bankovom účte je možná zadávať pre každú platobnú menu samostatne
 • plná multi-jazyčná podpora - všetky textové údaje je možná zadávať pre každý z jazykov samostatne
 • podpora PayPal platieb - zadanie a zobrazovanie PayPal biznis údajov (e-mailová adresa a MAID)
 • na faktúrach zobrazuje výmenný kurz a duálne ceny, ak je objednávka v inej platobnej mene, ako predvolenej
 • dostupné preklady modulu: slovenský, český a anglický
 • modul využíva fukciu nahradzovania (angl. override)
 • upravuje vzhľad PDF pre:
  • faktúry
  • B2B faktúry
  • dodacie listy
  • dobropisy
 • vzhľad faktúr spĺňa platné požiadavky Daňového úradu Slovenskej republiky a Finančního úřadu České republiky
 • funkcie:
  • zmena typu písma PDF dokumentov
  • zmena veľkosti písma PDF dokumentov
  • nahrávanie / odstráňovanie obrázku firemného loga a pečiatky v PDF dokumentoch
  • nastavovanie / zmena doby splatnosti faktúr
  • určenie "Dátum vystavenia" faktúry ako dátum vystavenia objednávky, alebo generovania faktúry
  • zadávanie rozdielnych bankových údajov pre každú platobnú menu používanú v e-shope
  • zobrazenie iba fakturačnej adresy zákazníka (ak je zákazníkom vyplnená)
  • možnosť nastaviť farebne odľahčenú verziu PDF (vhodné pre šetrenie toneru tlačiarne)
  • možnosť skryť meno osoby vo fakturačnej adrese zákazníka, ak existuje názov firmy
  • možnosť nastaviť vlastný názov súborov generovaných PDF
  • detekovanie a zobrazenie informácie o prenesenej daňovej povinnosti (ak ste platiteľ DPH a pri nákupe platiteľom DPH z inej členskej krajiny Európskej úniek)
  • generovanie odlišného typu faktúr na základe toho, či je obchodník platca, alebo neplatca DPH
  • pridávanie vlastných informačných textov do päty PDF dokumentov

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "cmfaktura" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP (odporúčané), alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti: Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul
 2. Overte na FTP servera práva pre zápis systému (CHMOD 777) do priečinkov a súboru:
  1. /tools/tcpdf/fonts
  2. /override/classes/pdf
  3. /cache/class_index.php
  Tento krok nie je povinný, je len odporúčaný pre zníženie rizika neúspešnej inštalácie modulu. Modul sa pri inštalácii pokúša nahrať do týchto priečinkov súbory nevyhnutné pre svoju prevádzku. Pokiaľ modul súbory nenahrá, neprebehne ani jeho inštalácia. Systémový súbor class_index.php si zároveň uloží informáciu o novo nahratých súboroch v priečinku: /override/classes/pdf.
 3. Vykonajte inštaláciu modulu v časti: Ovládací panel » Moduly
 4. Po úspešnej inštalácii prejdite do nastavení modulu a zadajte povinné a dobrovoľné údaje.
 5. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 6. Pokiaľ by sa vyskytol problém, kontaktujte prosím autora modulu.

Časté otázky pri inštalácii a prevádzke modulu

Nedarí sa mi modul nainštalovať. Co mám urobiť ako prvé?
Odpoveď: Najčastejším dôvodom sú nastavené nekorektné práva pre zápis do priečinkov na serveri. Postupujte prosím podľa kroku č.2 (Inštalácia modulu).

Modul je úspešne nainštalovaný. PrestaShop ale stále generuje PDF bez zmeny vzhľadu (alebo žiadne). Kde môže byť problém?
Odpoveď: Skontrolujte prosím práva na zápis do súboru /cache/class_index.php. Nahliadnite prosím do kroku č.2 (Inštalácia modulu). Ak tento súbor neobsahuje záznam o nahradených súboroch v priečinku "override", modul nebude pracovať správne. Problém sa môže vyskytnúť u starších verzií PrestaShopu (1.6.0.9 a nižšich). Pomôže, ak súbor úplne odstránite (predtým si ho zálohujte) a PrestaShop si vytvorí nový. Súčasne skontrolujte práva na zápis pre nový súbor.

Nedarí sa mi nahrať logo (pečiatku) do modulu, alebo sa mi pri generovaní faktúry zobrazí chybová správa (resp. biela stránka). Čo s tým?
Odpoveď: Pravdepodobne ste nahrali obrázok v nekorektnom tvare. Často sa stáva, že obrázok typu JPG je iba premenovaný na typ PNG apod. V takomto prípade sa môže stať, že systém takúto chybu obrázku zaznamená a faktúru z tohoto dôvodu nevygeneruje. Vytvorte, či skonvertujte v grafickom editore obrázky korektne a skúste do modulunahrať znova.

Generované faktúry obsahujú / neobsahujú rozpis DPH aj keď nie som / som platca DPH. Prečo a ako to napravím?
Odpoveď: Uistite sa, že máte nastavené možnosti "Je subjekt platca DPH" (nastavenie modulu) a "Povoliť daň" (v časti: Lokalizácia > Dane) tak, že zodpovedajú Vašej aktuálnej skutočnosti. Ak máte v PrestaShope zapnuté dane, ste zrejme platca DPH. V module preto nastavte možnosť "Je subjekt platca DPH" na hodnotu "áno". To zabezpečí, že sa vo faktúrach bude zobrazovať rozpis a rekapitulácia DPH.

Poznámka: Predovšetkým po aktualizácii PrestaShopu zo starších verzií (1.4.x a nižších) sa stáva, že aj keď obchodník je (bol) neplatca DPH, mal systém nastavený ako platca DPH, avšak pri produktoch uvádzal výšku DPH "0%" a ceny produktov uvádzal priamo vrátane DPH. V súčasnej verzii mal potom systém zapnutú možnosť "Povoliť daň", avšak produkty má bez sadzby DPH (ako v e-shope, tak aj vo faktúrach). V tomto prípade je nutné opraviť všetky produkty a priradiť im sadzbu DPH.

Obrázok loga a/alebo pečiatky je v PDF dokumente rozostrený a nevyzerá dobre. Ako to opraviť?
Odpoveď: Ak máte v module nahraté obrázky loga a pečiatky v štandardnej webovej hustote bodov 72 dpi, môžu byť v PDF rozostrené. Nahrajte preto prosím do modulu obrázky s hustotou 300 dpi.

Legislatíva spojená s fakturáciou v SR

Legislatíva spojená s fakturáciou v ČR

Faktúra

Vzor PDF faktúry pre PrestaShop 1.6.x / 1.5.x

Dodací list

Vzor PDF dodacieho listu pre PrestaShop 1.6.x / 1.5.x

Dobropis

Vzor PDF dobropisu pre PrestaShop 1.6.x / 1.5.x

V kategórii  "Účtovníctvo a fakturácia" tiež nájdete...

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop