Platba v hotovosti pri osobnom odbere pre PrestaShop 1.6.x

25,00 € 

  PS16COP

Platobný modul PrestaShop je určený pre príjem platieb v hotovosti pri osobnom odbere predajni, sklade alebo na odbernom mieste. Služba je užitočná, ak umožňujete zákazníkom osobné prevzatie tovaru.


 • Kategória: Platobné moduly
 • Kompatibilita: PrestaShop 1.6.x
 • Podpora multistore: áno
 • Dostupné jazyky: slovenský, český, anglický
 • Inštalačný manuál: áno
 • Platforma: PrestaShop
 • Výrobca: Caleydon s.r.o.

Ako modul pracuje?

 1. zákazník vytvorí objednávku a zvolí si spôsob platby "Platba v hotovosti pri osobnom odbere";
 2. modul automaticky nastaví objednávke stav "Platba pri osobnom odbere" a odošle zákazníkovi e-mail, obsahujúci miesto prevzatia, otváracie hodiny, odkaz na Google mapu s odberným miestom a ďalšie ľubovolné informácie (všetky je možné zadávať v nastaveniach modulu);
 3. v momente, keď bude mať obchodník tovar pripravený k odberu, zmení manuálne stav objednávky na "Tovar pripravený k odberu" a zákazník obdrží o tom ďalší e-mail;
 4. keď si zákazník príde prevziať tovar a uhradí ho, obchodník zmení opäť manuálne stav objednávky na "Platba prijatá".

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.6.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • plná multijazyčná podpora - všetky údaje je možná zadávať pre každý z jazykov samostatne
 • rýchla inštalácia
 • jednoduché nastavenie
 • pracuje v 5-krokovom nákupnom procese, tak aj v pokladni na jednej stránke
 • responzívne (prispôsobiteľné) šablóny e-mailových notifikácií
 • automatická implementácia stavov (vrátane príslušných e-mailových šablón) objednávok "Platba pri osobnom odbere" a "Tovar pripravený k odberu" pri inštalácii modulu
 • možnosť zadania adresy odberného miesta tovaru
 • možnosť zadania umiestnenia odberného miesta na Google mape
 • možnosť zadania otváracích hodín odberného miesta
 • možnosť zadania ľubovolných informácií pre zákazníka
 • možnosť nastavenia cieľovej statickej stránky pre kontaktný odkaz
 • automatická implementácia ikony platobného systému vo verejnej časti Vášho e-shopu
 • možnosť meniť pozíciu platobnej ikony z administrácie modulu (ľavý / pravý stĺpec, stránka detailu produktu) a možnosť nastavenia cieľovej statickej stránky pre odkaz z ikony
 • dostupné jazyky: slovenský, český a anglický

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "cashonpickup" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti: Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v časti: Ovládací panel » Moduly
 3. Prejdite do nastavení modulu a zadajte potrebné údaje.
 4. Po otestovaní je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 5. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému umiestneniu ikony platobného systému v detaile produktu verejnej časti obchodu, tiež k vytvorení nových stavov objednávok: "Platba pri osobnom odbere" a "Tovar pripravený k odberu" a nahratiu šablón notifikačných e-mailov do PrestaShop-u.
 6. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť nastavení modulu a Vášho PrestaShopu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

V poslednom kroku platby sa zobrazuje chybové hlásenie oznamujúce, že chýba e-mailová šablóna. Ako problém odstrániť?
Odpoveď: Prejdite prosím do časti: Ovládací panel » Objednávky » Stavy objednávok. Editujte stav "Platba pri osobnom odbere" a skontrolujte, či je pre všetky zapnuté jazyky správne priradená e-mailová šablóna cashonpickup.html. Ak ani v ponúkanom zozname nenájdete e-mailovú šablónu s týmto názvom, nakopírujte ju z priečinku modulu do priečinku /mails/<jazyk>/. Následne proces výberu šablóny v stave objednávky prosím zopakujte.

Dôležité: Problém sa tiež môže vyskytnúť vtedy, ak mienite modul používať v inom jazyku, ako je slovenčina, čeština alebo angličtina. V tomto prípade je potrebné okrem lokalizácie samotného modulu do príslušného jazyka, vytvoriť v danom jazyku aj e-mailové šablóny cashonpickup.html (.txt) a cashonpickup_alert.html (.txt).

V kategórii  "Platobné brány" tiež nájdete...

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop