Modul: Platba na faktúru pre PrestaShop 1.6.x

15,00 € 

  PS16INVP

Platobný modul PrestaShop umožňuje zákazníkovi platbu za tovar na faktúru so stanovenou dobou splatnosti, až po jeho doručení.


 • Kategória: Platobné moduly
 • Kompatibilita: PrestaShop 1.6.x
 • Podpora multistore: áno
 • Dostupné jazyky: slovenský, český, anglický
 • Inštalačný manuál: áno
 • Platforma: PrestaShop
 • Výrobca: Caleydon s.r.o.

Ako modul pracuje?

 1. zákazník vytvorí objednávku a zvolí si spôsob platby "Platba na faktúru"
 2. modul automaticky nastaví objednávke stav "Platba na faktúru" a zašle zákazníkovi e-mail s príslušnými informáciami
 3. v momente, keď obchodník overí úhradu platby za tovar, zmení manuálne stav objednávky na "Platba prijatá".

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.6.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • rýchla inštalácia
 • jednoduché nastavenie
 • responzívne (prispôsobiteľné) šablóny e-mailových notifikácií
 • automatická implementácia stavu (vrátanie príslušných e-mailových šablón) objednávok "Platba na faktúru"
 • možnosť určenia doby splatnosti faktúry
 • dostupné lokalizácie (jazyky): slovenský, český a anglický

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "cminvoicepay" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Ovládací panel » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v: Ovládací panel » Moduly
 3. Prejdite do nastavení modulu a zadajte potrebné údaje.
 4. Prejdite k nastaveniam: Ovládací panel » Moduly » Platobné brány » Obmedzenia na základe meny, a označte platobné meny, pre ktoré si prajete, aby bola Platba na faktúru dostupná.
 5. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 6. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému vytvoreniu nového stavu objednávok "Platba na faktúru" a k nahratiu šablón notifikačných e-mailov do PrestaShop-u.
 7. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr:
  • nastavenia a ukotvenia modulu
  • nastavenia platieb v PrestaShope
  • nastavenia modulov tretích strán, ktoré modifikujú platobný proces (Ship2pay, Payments2Carriers, apod.)
 8. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

V poslednom kroku platby sa zobrazuje hlásenie oznamujúce, že chýba e-mailová šablóna. Ako chybu odstrániť?
Odpoveď: Prejdite prosím do časti: Ovládací panel » Objednávky » Stavy objednávok. Editujte prosím stav "Platba na faktúru" a skontrolujte, či je pre všetky zapnuté jazyky správne priradená e-mailová šablóna invoice_payment.html. Ak ani v ponúkanom zozname nenájdete e-mailovú šablónu s týmto názvom, nakopírujte ju z priečinku modulu do priečinku /mails/<jazyk>/. Následne proces výberu šablóny v stave objednávky prosím zopakujte.

Dôležité: Problém sa tiež môže vyskytnúť vtedy, ak mienite modul používať v inom jazyku, ako je slovenčina, čeština alebo angličtina. V tomto prípade je potrebné okrem lokalizácie samotného modulu do príslušného jazyka, vytvoriť v danom jazyku aj e-mailové šablóny invoice_payment.html (.txt).

V kategórii  "Platobné brány" tiež nájdete...

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop