UniPlatba pre PrestaShop 1.5.x (Platobný modul)

49,00 € 

  PS15UNP

Platobný modul PrestaShop 1.5.x pre príjem platieb online službou UniPlatba, ktorú prevádzkuje slovenská UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..


 • Kompatibilita: PrestaShop 1.5.x
 • Podpora multistore: áno
 • Dostupné jazyky: slovenský, anglický
 • Inštalačný manuál: áno
 • Verzia modulu: 1.2
 • Platforma: PrestaShop
 • Výrobca: Caleydon s.r.o.

Služba UniPlatba umožňuje zákazníkom bezhotovostnú platbu za zakúpený tovar vo Vašom e-shope v prospech Vášho bankového účtu vedeného v UniCredit Bank. Modul zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi Vašim internetovým obchodom PrestaShop a webom UniCredit banky - unicreditbank.sk.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.5.x
 • podpora funkcie multi-shop
 • rýchla inštalácia modulu
 • jednoduché nastavenie modulu
 • automatická implementácia ikony platobného systému vo verejnej časti Vášho obchodu
 • možnosť meniť pozíciu (alebo vypnutie zobrazenia) platobnej ikony z administrácie modulu
 • dostupné jazyky: Slovenský, Anglický
 • pomoc a technická podpora od autora modulu

Licencia modulu

Zakúpením modulu súhlasíte s licenčnými podmienkami.
Licencia oprávňuje jej držiteľa prevádzkovať modul iba na jednej doméne.
Ak potrebujete viac informácií o možnostiach získania neobmedzenej licencie, kontaktujte nás prosím.

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "unicredit" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Administrácia » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v: Administrácia » Moduly
 3. Prejdite do nastavení modulu a zadajte povinné a dobrovoľné údaje.
 4. Režim prevádzky modulu nastavte do stavu "Produkčný".
 5. Prejdite k nastaveniam: Administrácia » Moduly » Platobné brány » Obmedzenia na základe meny, a ponechajte zaškrtnutú iba menu Euro. Ak nepoužívate vo Vašom obchode menu Euro, zákazníci nemôžu vo Vašom obchode zaplatiť prostredníctvom UniPlatba.
 6. Kontaktujte zamestnanca banky zodpovedného za implementáciu systému, aby vykonal testovanie funkčnosti modulu a overenie správnej činnosti vo Vašom obchode.
  Súčasne mu poskytnite návratovú URL adresy (RURL): http://www.VASA-DOMENA.sk/modules/uniplatba/validation.php
 7. Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 8. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému umiestneniu ikony platobného systému v pravom stĺpci verejnej časti obchodu..
 9. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť údajov vložených do nastavení modulu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Kroky implementácie služby UniPlatba

 1. Uzavrite s bankou zmluvu o prevádzkovaní služby pre už existujúci internetový obchod a obdržíte osobné číslo obchodníka a šifrovací kľúč.
  otpbank: UniCredit banka poskytuje 3 variácie služby:
  A. bez notifikácie (Off-line)
  B. s notifikáciou s kryptovaním 64-bit DES
  C. s notifikáciou s kryptovaním 256-bit AES

  Požadujte prosím službu B a poskytnite banke návratovú URL adresy (RURL): http://www.VASA-DOMENA.sk/modules/uniplatba/validation.php
 2. Zakúpte, nainštalujte a nastavte modul do Vášho PrestaShop-u podľa priloženého manuálu.
 3. Kontaktujte pracovníka banky a vyzvite ho k otestovaniu funkčnosti.
 4. Ak bolo testovanie neúspešné, skontrolujte najskôr nastavenie modulu a až potom nás kontaktujte.
 5. Ak bolo testovanie úspešné, modul je pripravený k prevádzke.

Informácie o službe UniPlatba

Všetky aktuálne obchodné podmienky o prevádzkovaní služby UniPlatba Vám poskytne UniCredit Bank.
Prejdite prosím na web UniCredit Bank: www.unicreditbank.sk/sk/Firmy/Cash-management/Platobny-styk/Uniplatba

V kategórii  "Platobné brány" tiež nájdete...

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop