ePlatby VÚB pro PrestaShop (platební modul)

Platobný modul PrestaShop pre príjem platieb online službou ePlatby VÚB, ktorú prevádzkuje slovenská VÚB banka, a.s..

Více detailů

49,00 € / za licenci

Poznámka: 1 licence = 1 doména
(neomezeně na její subdoménách, multistore a testování)

 • Inovace / nejnovější verze
 • PrestaShop 1.7.x
 • PrestaShop 1.6.x
 • PrestaShop 1.5.x
 • PrestaShop 1.4.x

Služba ePlatby VÚB umožňuje zákazníkom bezhotovostnú platbu za zakúpený tovar vo Vašom e-shope v prospech Vášho bankového účtu vedeného vo VÚB banke. Modul zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi Vašim internetovým obchodom PrestaShop a webom VÚB banky - vub.sk.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.4.x - 1.7.x
 • rýchla inštalácia modulu
 • jednoduché nastavenie modulu
 • automatická implementácia ikony platobného systému vo verejnej časti Vášho obchodu
 • možnosť meniť pozíciu (alebo vypnutie zobrazenia) platobnej ikony z administrácie modulu
 • dostupné jazyky: Slovenský, Anglický
 • pomoc a technická podpora od autora modulu

Licencia modulu

Zakúpením modulu súhlasíte s licenčnými podmienkami.
Licencia oprávňuje jej držiteľa prevádzkovať modul iba na jednej doméne.
Ak potrebujete viac informácií o možnostiach získania neobmedzenej licencie, kontaktujte nás prosím.

Inštalácia modulu

 1. Otvorte súbor modulu "eplatbyvub.php" v editačnom programe a v riadku č. 199 nájdete:
  $bytesPWD = pack('A*', 'SEM-VLOZTE-VAS-64-ZNAKOVY-KLUC-OD-VUB');
  Medzi úvodzovky vložte kľúč, ktorý ste obdržali od VÚB banky.
 2. Nahrajte priečinok "eplatbyvub" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Administrácia » Moduly » Pridať nový modul.
 3. Vykonajte inštaláciu modulu v: Administrácia » Moduly
 4. Prejdite do nastavení modulu a zadajte povinné a dobrovoľné údaje.
 5. Režim prevádzky modulu nastavte do stavu "Produkčný".
 6. Prejdite k nastaveniam: Administrácia » Moduly » Platobné brány » Obmedzenia na základe meny, a ponechajte zaškrtnutú iba menu Euro. Ak nepoužívate vo Vašom obchode menu Euro, zákazníci nemôžu vo Vašom obchode zaplatiť prostredníctvom ePlatby VÚB.
 7. Vytvorte v obchode testovací produkt s cenou 0.10 EUR.
 8. Kontaktujte zamestnanca banky zodpovedného za implementáciu systému vo Vašom obchode, aby vykonal otestovanie funkčnosti modulu a overenie správnej činnosti. Pošlite mu odkaz na testovací produkt.
 9. Po odobrení VÚB bankou nastavte režim prevádzky modulu na "Produkčný". Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 10. Odstráňte z obchodu testovací produkt.
 11. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému umiestneniu ikony platobného systému v pravom stĺpci verejnej časti obchodu.
 12. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť údajov vložených do nastavení modulu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Šifrovací kľúč

 • šifrovací kľúč (heslo) obdržíte po vyžiadaní od banky poštou.
 • šifrovací kľúč tvorí 64-znakový reťazec (treba dávať pozor pri jeho prepisovaní) a aj jeho hexadecimálnu podobu.
 • pre overenie správnosti prepísaného kľúča využite nástroj: www.string-functions.com/string-hex.aspx
  a výsledok skontrolujte porovnaním s hexadecimálnou verziou.

Overenie správnosti šifrovacieho kľúča a údajov

Testovacie rozhranie: ib.vub.sk/Development/EPayments.aspx

Prihlasovacie údaje:

 • MID (Vaše ID obchodníka ktoré Vám pridelila banka)
 • Heslo (e-mailová adresa vo Vašej zmluve s bankou)

Kroky implementácie služby ePlatby VÚB

 1. Uzavrite s bankou zmluvu o prevádzkovaní služby pre už existujúci internetový obchod a obdržíte osobné číslo obchodníka a šifrovací kľúč.
 2. Zakúpte, nainštalujte a nastavte modul do Vášho PrestaShop-u podľa priloženého manuálu.
 3. Kontaktujte pracovníka banky a vyzvite ho k otestovaniu funkčnosti.
 4. Ak bolo testovanie neúspešné, skontrolujte najskôr nastavenie modulu a až potom nás kontaktujte.
 5. Ak bolo testovanie úspešné, modul je pripravený k prevádzke.

Informácie o službe ePlatby VÚB

Všetky aktuálne obchodné podmienky o prevádzkovaní služby ePlatby VÚB Vám poskytne VÚB banka.
Prejdite prosím na web VÚB banky: www.vub.sk/pre-podnikatelov/nonstop-banking/e-commerce-pre-internetovych-obchodnikov/e-platby-vub/

KategoriePlatební moduly
KompatibilitaPrestaShop 1.4.x - 1.7.x
Podpora multistoreano
Dostupné jazykyslovenský, anglický
Instalační manuálano
EPLATBY VUB MODULE - CHANGELOG

version 1.6.6 (12/13/2016)
+ added compatibility with "Advanced EU Compliance" module
+ added responsive feature for image icons

version 1.6.5 (11/28/2016)
x changed testing process - added official VUB testing environment
x updated module documentation - added new module testing process requred by VUB Banka

version 1.6.4 (01/19/2016)
x minor changes

version 1.6.3 (05/25/2015)
+ added product detail icon position and set as default
x improved & unificated CSS to better working with 1.6.x themes
x improved & fixed notification system
x updated & unificated documentation

version 1.6.2 (04/23/2015)
x updated documentation
x updated technical specification from VUB
x updated testing URL
- removed class "col-md-6" from payment.tpl

version 1.6.1 (04/20/2014)
+ module compatibility for PrestaShop 1.6.x
+ new module versioning containing a PrestaShop version
x redesign module Back office for PrestaShop 1.6.x
x updated and improved module Documentation
x changed "Waiting payment" order status color
x redesign e-mail notification templates, including responsive feature

version 1.2 (07/27/2013)
x added full English and Slovak documentation

version 1.1 (06/17/2013)
+ added eplatbyvub.css to design frontend pages
x small design improvements

version 1.0 (12/25/2012)
+ initial release for PrestaShop 1.5.x

---------------------

Legend:
+ added a new feature
x fixed issue, updated feature
- removed feature

Napsat názor

ePlatby VÚB

ePlatby VÚB

Platobný modul PrestaShop pre príjem platieb online službou ePlatby VÚB, ktorú prevádzkuje slovenská VÚB banka, a.s..

Další produkty ve stejné kategorii: (29)