Home Credit půjčka pro PrestaShop (platební modul)

PrestaShop 1.6.x platební modul pro zažádání půjčky Home Credit. Podporuje propojení na český i slovenský splátkový systém. Službu provozuje Home Credit Slovakia, a.s..

Více detailů

69,00 € / za licenci

Poznámka: 1 licence = 1 doména
(neomezeně na její subdoménách, multistore a testování)

 • Inovace / nejnovější verze
 • PrestaShop 1.7.x
 • PrestaShop 1.6.x
 • PrestaShop 1.5.x
 • PrestaShop 1.4.x

Služba Home Credit umožňuje zákazníkom vo Vašom e-shope zažiadať o pôžičku na objednaný tovar. Modul zabezpečuje šifrovanú komunikáciu medzi Vašim eshopom PrestaShop a webom Home Credit - homecredit.net a je možné ho použiť pre Slovenskú alebo Českú pobočku.

Vlastnosti modulu

 • kompatibilita: PrestaShop 1.4.x - 1.7.x
 • podpora funkcie Multistore (viac obchodov)
 • použitie override: áno
 • rýchla inštalácia
 • jednoduché nastavenie
 • automatická implementácia príslušných nových stavov objednávok a notifikačných e-mailových šablón do PrestaShop-u
 • automatická implementácia ikony platobného systému vo verejnej časti Vášho obchodu a splátkovej kalkulačky v detaile produktu
 • možnosť meniť pozíciu (alebo vypnutie zobrazenia) platobnej ikony / splátkovej kalkulačky z administrácie modulu
 • dostupné jazyky: slovenský, český, anglický

Inštalácia modulu

 1. Nahrajte priečinok "homecredit" do priečinku /modules/ prostredníctvom FTP, alebo použite nástroj pre nahrávanie modulov v časti Administrácia » Moduly » Pridať nový modul.
 2. Vykonajte inštaláciu modulu v: Administrácia » Moduly
 3. Prejdite do nastavení modulu a zadajte povinné údaje, ktoré ste obdržali v dokumentoch od spoločnosti Home Credit: Kód predajne a Hash kľúč.
 4. Režim prevádzky modulu nastavte do stavu"Školiaci".
 5. Vyberte krajinu "Slovensko" alebo "Česká Republika" podľa toho, v ktorej krajine Váš obchod pôsobí a pre ktorú je zmluva uzavretá.
 6. Prejdite k nastaveniam: Administrácia » Moduly » Platobné brány » Obmedzenia na základe meny, a označte menu Česká koruna (pre českých obchodníkov) alebo Euro (pre slovenských obchodníkov). Ak nepoužívate vo Vašom obchode platobnúmenu danej krajiny, zákazníci nemôžu vo Vašom obchode žiadať o pôžičku Home Credit.
 7. Kontaktujte zamestnanca spoločnosti Home Credit zodpovedného za implementáciu systému vo Vašom obchode, aby vykonal otestovanie funkčnosti modulu a overenie správnej činnosti.
 8. Po odobrení zamestnancom Home Credit musíte nastaviť režim prevádzky modulu do stavu "Produkčný". Týmto je modul pripravený pre prácu v ostrej prevádzke.
 9. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému umiestneniu ikony platobného systému v detaile produktu verejnej časti obchodu. Prostredníctvom nastavení modulu môžete ikonu presunúť do ľavého stĺpca, alebo jej zobrazenie úplne vypnúť. Obdobným spôsobom môžete zobraziť a skryť splátkovú kalkulačku v detaile produktu, pomocou ktorej si zákazník môže vypočítať splátky, ak sa rozhodne daný produkt zakúpiť.
 10. Pri inštalácii modulu došlo k automatickému vytvoreniu nasledujúcich nových stavov objednávky:
  • Žiadosť o pôžičku Home Credit
  • Pôžička Home Credit schválená
  • Pôžička Home Credit zamietnutá
  • Čakanie na odpoveď Home Credit
  a nahratiu šablón notifikačných e-mailov do PrestaShop-u.
 11. Pokiaľ by sa vyskytol problém, skontrolujte najskôr správnosť údajov vložených do nastavení modulu. Ak problém naďalej pretrváva, kontaktujte autora modulu.

Časté otázky pri prevádzke modulu

Otázka: Ako odstránim problém s chybovým hlásením v kroku "Zhrnutie objednávky pre pôžičku Home Credit":

Notice: Undefined index: manufacturer_name in /modules/homecredit/controllers/front/payment.php on line 46

Príčina: nemáte aktualizovaný súbor class_index.php.
Riešenie: prejdite na FTP a odstráňte súbor: /cache/class_index.php

Otázka: V procese žiadosti o pôžičku na webovej stránke Home Credit sa zobrazuje chybová informácia: "špatné vstupní paramtetry: g_producer". Čo je príčinou problému a ako ho odstránim?

Príčiny môžu byť tri:

 1. nemáte pri produktoch priradených výrobcov.
  Riešenie: Editujte prosím produkty katalógu a priraďte produktom výrobcu.
 2. nemáte na FTP, v priečinku "/override/classes/" nahratý súbor Cart.php.
  Môže sa tak stať napríklad po aktualizácii PrestaShopu, keď do novej inštalácie bol prekopírovaný iba modul samotný, ale už nie jeho súčasti, ktoré modul do systému nahral pri inštalácii a sú nevyhnutné pre správnu činnosť modulu.
  Riešenie: Nahrajte súbor Cart.php z priečinku modulu do priečinku "/override/classes/" manuálne.
  Upozornenie: Ak sa v priečinku už súbor s rovankým názvom nachádza, skontrolujte jeho obsah a obsah oboch súborov zlúčte.
 3. nemáte aktualizovaný súbor class_index.php.
  Riešenie: prejdite na FTP a odstráňte súbor: /cache/class_index.php

Kroky implementácie služby Home Credit pôžička

 1. Uzavrite s Home Credit, a.s. zmluvu o prevádzkovaní služby pre už existujúci internetový obchod a obdržíte jedinečný kód predajne a hash kľúč.
 2. Zakúpte, nainštalujte a nastavte modul do Vášho PrestaShop-u podľa priloženého manuálu.
 3. Kontaktujte pracovníka Home Credit a vyzvite ho k otestovaniu funkčnosti.
 4. Ak bolo testovanie neúspešné, skontrolujte najskôr nastavenie modulu a až potom nás kontaktujte.
 5. Ak bolo testovanie úspešné, modul je pripravený k prevádzke.

Informácie o Home Credit pôžičke

Všetky aktuálne obchodné podmienky o prevádzkovaní služby Home Credit pôžičiek Vám poskytne spoločnosť Home Credit, a.s..
Prejdite prosím na web Home Credit: www.homecredit.sk / www.homecredit.cz

KategoriePlatební moduly
KompatibilitaPrestaShop 1.4.x - 1.7.x
Podpora multistoreano
Dostupné jazykyčeský, slovenský, anglický
Instalační manuálano
HOME CREDIT MODULE - CHANGELOG

version 1.6.6 (11/27/2016)
    x changed Home Credit logo
    x added: open calculator in new window

version 1.6.5 (01/19/2016)
    x minor changes

version 1.6.4 (12/05/2015)
    x fixed g_producer parameter, when no product's producer assigned
    x updated documentation
    x updated module logo dimensions to 57x57px
    + added displaying loan calculator on when product price is in the range
    - removed testing working mode

version 1.6.3 (05/25/2015)
    + added product detail icon position and set as default
    x improved & unificated CSS to better working with 1.6.x themes
    x improved & fixed notification system
    x updated & unificated documentation

version 1.6.2 (03/04/2015)
    + added e-mail templates resposive layout

version 1.6.1 (09/29/2014)
    + module compatibility for PrestaShop 1.6.x
    + new module versioning containing a PrestaShop version
    x redesign module Back office for PrestaShop 1.6.x
    x updated and improved module Documentation
    x improved validation process
    + added English email notification templates
    + added module version info into module setting page
    x fixed order ID in payment.php

version 1.1 (09/19/2013)
    x fixed order amount limit issue in order preparation step

version 1.0 (09/01/2013)
    x rewritig module architecture for PrestaShop 1.5.x
    + added homecredit.css to design frontend pages
    x payment icon fix
    x small design improvements


---------------------

Legend:
    + added a new feature
    x fixed issue, updated feature
    - removed feature

Napsat názor

Home Credit půjčka (Cz/Sk)

Home Credit půjčka (Cz/Sk)

PrestaShop 1.6.x platební modul pro zažádání půjčky Home Credit. Podporuje propojení na český i slovenský splátkový systém. Službu provozuje Home Credit Slovakia, a.s..

Další produkty ve stejné kategorii: (29)